glowna

 

Tytuł projektu:

Zestawienie postępowań przeprowadzonych na podstawie zasady konkurencyjności w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zobacz dokument

 

NR

Przedmiot postępowania

Nazwa wykonawcy

1

Dostawa wyposażenia (magicznego dywanu i tablicy interaktywnej)

dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

 

Paweł Wojtanowski Kobis,

2

usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków

dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

 

Mniam ,,Eko Smyk” Marta Stój

3

dostawa stołów i krzeseł oraz osłon na grzejniki dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne ,,Akma” Podstawski Zbigniew

4

Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

5

zakup placu zabaw dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

 

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

6

zakup wyprawek dla dzieci nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

7

zakup wyposażenia drobnego dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

8

zakup zabawek dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

 

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

9

zakup pomocy dydaktycznych dla nowoutworzonego przedszkola

w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki”

Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa